• Az Ön kosara üres!

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Bakk-Tóth Nikoletta egyéni vállalkozó (székhely: 2192 Hévízgyörk, Béke utca 21/D. adószám: 56882395-1-33, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezőérvényűnek tekinti magára nézve. 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.  

 

Az ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi linken:  

és letölthető az alábbi linkről: https://www.sophiesroom.hu/aszf_20240417_.pdf 

 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

 

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 

A szolgáltató neve: Bakk-Tóth Nikolettae.v.  

A szolgáltató székhelye: 2192 Hévízgyörk, Béke utca 21/D. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@sophiesroom.hu 

Adószáma: 56882395-1-33 

Vállalkozói nyilvántartási szám: 55582607 

Telefonszáma: +36/30-903-5466 

A szerződés nyelve: magyar 

 
A tárhely-szolgáltató neve: Tárhelypark Kft. 

Címe: 1126 Budapest, Tartsa Vilmos u. 14. 2. em. 

Kapcsolatfelvétel: info.tarhelypark.hu 

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
 
A jelen ÁSZF 2021. január 26. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 
 

Jelen ÁSZF minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet Ön, mint Vevő Bakk-Tóth Nikoletta ev. internetes áruházából történő megrendeléssel kezdeményez. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a sophiesroom.hu webáruháznak, olvassa el figyelmesen Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!  

 

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA 

1. A vásárlás során a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. 

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem küldhet megrendelést sem. 

 

Bakk-Tóth Nikoletta ev. internetes áruházában a vásárlás elektronikus úton lehetséges, az internetes felületen kiválasztott termékek kosárba helyezésével és a megrendelési folyamat végig vitelével. A Szolgáltató telefonon, e-mailben leadott rendeléseiket is rögzíti, és minden esetben e-mailben visszaigazolást küld Önnek. Az így leadott megrendelésekre is egyaránt vonatkoznak jelen ÁSZF rendelkezései. 

 
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére. 
 
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák. 

A vállalkozó kisadózó, ezért 2022.09.01-től csak magánszemélyek részére értékesíthet. 

 

ADATVÉDELEM 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak Bruttó árak, forintban értendők, nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, az esetleges utánvét díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

A megjelenített termékek házhoz szállítással rendelhetők meg 

A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét és leírását. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban esetlegesen megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.  

A Webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja. Árváltoztatás esetén a megrendelt termék a rendelési áron kerül leszállításra. 

 

RENDELÉS MENETE 

A vásárlás regisztráció nélkül nem lehetséges, azonban a Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. 

Új regisztráció csak új e-mailcím megadásával fogad el a rendszerünk. 

A bejelentkezés után vagy a fiókom menüpontban, illetve a rendelés elküldése előtt lehetősége van az adott rendeléshez kapcsolódóan megváltoztatni mind a szállítási, mind a számlázási címét, telefonszámát és nevét is. 

A legközelebbi bejelentkezésnél az utolsó belépéskor vagy rendeléskor megadott vagy megváltoztatott adatai lesznek az alapadatok. Kérjük, hogy ezért minden esetben a rendelés elküldése előtt ellenőrizze az adatait. 
A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, illetve elküldi a Felhasználó számára az aktivált e-mail címet. 

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az info@sophiesroom.hue-mail címre küldött üzenettel vagy postai úton megküldött kérelemmel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. 

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 

A VÁSÁRLÁS MENETE A KÖVETKEZŐ: 

  • Termék kiválasztása és kosárba helyezése a Bevásárlókosár ikonra kattintással. 

  • Ezek után a „Kosár” menüpont alatt megtaláljuk az abba berakott terméket. Mennyiséget itt tud változtatni a „Mennyiség” felirat alatti szám átírásával, majd a „Frissítés” gomb megnyomásával a Felhasználó.  (Az „X” ikonra kattintva a kosár tartalmából a megjelölt tétel törlődnek.) 

  • Ha a kiválasztott terméket Fogyasztó szeretné megvásárolni, akkor a „Fizetés” gomb segítségével kezdeményezheti a vásárlást 

  • A „Fizetés” gombra kattintva megjelenő felületen a Felhasználónak meg kell adnia a személyes adatait, fizetési, szállítási, számlázási adatokat. 

  • Ha esetleg tovább szeretné folytatni a vásárlást a Felhasználó, akkor azt megteheti a „Fizetés” gombra kattintás előtt a „Vásárlás folytatása” gombra kattintással. 

  • Ha Felhasználó leellenőrizte a megrendelését és minden adatot rendben talált, akkor a „Rendelés véglegesítése” gombbal véglegesen elküldésre kerül a Felhasználó megrendelése. 

  • A megrendelést követően e-mailben visszaigazolást küldünk a Vásárló részére.  

 Szolgáltató kéri a Felhasználót, hogy minden esetben ellenőrizze le a megrendelés elküldése előtt az adatlapon szereplő adatait, a kiszállítási címet, elérhetőséget. 

A megrendelés elküldéséhez a Felhasználónak el kell fogadnia az Adatkezelési tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével. E feltételek nélkül a Felhasználó megrendelést nem tud leadni a Webáruházban. 

A megrendelés feladása a „Rendelés megerősítése” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

A megrendelés sikerességéről a Webáruház felülete is tájékoztatja a Felhasználót. 

Ha Felhasználónak a visszaigazoló e-mailben foglaltakkal kapcsolatban kérdése merülne fel, Szolgáltatóval e-mailben vagy telefonon is fel tudja venni a kapcsolatot. 

E-mail: info@sophiesroom.hu 

Telefonszám: +36/30-903-5466 
 
Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. 
 

SZÁLLÍTÁS 

Szolgáltató csak Magyarország határain belül szállít házhoz termékeket. 

GLS 

Termékeinket a *GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálat segítségével juttatjuk el Önökhöz.  

Amennyiben a termék sérülten érkezik, azt a futárszolgálat munkatársa jegyzőkönyvben rögzíti, csak ebben a formában fogadjuk el a reklamációt. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A szállítás díja: 2500 Ft  (4 vagy annál több termék együttes vásárlása esetén, a házhozszállítási díj egyeztetést igényel) 

 

*GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

+36 29 886 700 

info@gls-hungary.com 

 

FoxPost csomagautomata 

 

Díja: 1500 Ft (Maximum 2 darab termék vásárlása esetén választható ez a szállítási forma)  

Csomagautomatás feladás heti egy alkalommal történik, változó, hogy melyik nap, ezért ennél a szállítási módnál, a kézbesítés hosszabb időt vehet igénybe, mint a GLS-es házhozszállítás esetén. 

 

FoxPost Zrt.  

3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.  

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.  

10-10-020309 (nyilvántartva az Egri Törvényszék Cégbírósága által)  

25034644-2-10  

www.foxpost.hu  

info@foxpost.hu  

+36-1-999-0369 

 

MPL házhozszállítás 

 

Termékeinket az MPL futárszolgálat segítségével juttatjuk el Önökhöz, amennyiben ezt a szállítási módot választják 

Amennyiben a termék sérülten érkezik, azt a futárszolgálat munkatársa jegyzőkönyvben rögzíti, csak ebben a formában fogadjuk el a reklamációt. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A szállítás díja: 1990 Ft  (4 vagy annál több termék együttes vásárlása esetén, a házhozszállítási díj egyeztetést igényel) 

 

Ez a szállítási mód a 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 685/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet miatt került bevezetésre. 

 

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 

06-1-767-8282 

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat 

 

A csomagolás minden esetben rendkívül körültekintően, gondosan történik, úgy, hogy a csomag tartalma sem mozdulni, sem pedig erőteljes külső ráhatás nélkül törni nem tud. 

Ezért felhívom a vásárlóim figyelmét, hogy a szállításért eredő károkért (tudatában annak, hogy milyen körültekintően csomagolok), saját részemről felelősséget nem tudok vállalni! 

Amennyiben a csomag tartalmában kár esett vagy a szállítással probléma adódott, minden esetben kérem, hogy az általad választott csomagszállító szolgáltatót keresd meg kárigényeddel. 

 

 

Általános szállítási határidő a rendelés ellenértékének Szolgáltató bankszámláján való jóváírásától számított 7 munkanapon belül. A 7 munkanap szállítási határidő egy átlagos éves időintervallum, de bizonyos időszakokban ez az idő változhat. Lehet hosszabb, azonban lehet rövidebb is. A feltüntetett határidőktől való eltérés nem kérhető számon a webáruház üzemeltetőjén, anyagi és jogi felelősséggel nem tartozik senki felé.  

 

 

ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában a bejelentkezés után a “Fiókom” gombra klikkelve. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. 

 
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.  

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 17 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.  
 
Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. 

 

FIZETÉSI MÓDOK: 

 Előre utalás bankszámlára: a rendelés ellenértékét, a rendelés teljesítése előtt átutalással lehet kifizetni a Szolgáltató K&H Banknál vezetett 10404405-86766850-55571003bankszámlájára. 

 

Fontos, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a nevét, a rendelés azonosítóját! Az átutalásra vonatkozó információkat e-mailben küldjük el. A megrendelés összegének bankszámlánkon történt jóváírását követően tudjuk teljesíteni a megrendelést.  

Külföldi számláról érkező utalás esetén, a Szolgáltató bankja által a Szolgáltató részére felszámolt esetleges plusz költségek megfizetésével együtt fogadjuk el az utalást, ennek részleteiről email-ben egyeztetés szükséges az utalást megelőzően. A vásárlásról kiállított számla minden esetben a küldeménnyel együtt érkezik. A rendelés összegének kiegyenlítésére a vásárlás leadásától kezdve 5 napon belül van lehetőség, ha ez nem történik meg, a rendelés törlésre kerül. 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. 

 
 

ELÁLLÁSI JOG 

Az e pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztóra vonatkoznak. 

Fogyasztó: a szakmája, fogyasztó foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). 

A Fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20.§-a alapján indokolás nélkül elállási jog illeti meg. 

 

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

  1. a) a terméknek, 

  1. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

 

FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG ALÓLI KIVÉTELEK: 

A Korm. rendelet 29.§-a szabályozza a Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételeket. 

A Szolgáltató által értékesített termékekre figyelemmel a Fogyasztót nem illeti meg az elállási joga: 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az előző pontban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem  

 

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA 

 A Fogyasztó elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozatával gyakorolhatja. Nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postai úton ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.  

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.  

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltató az utánvéttel visszaküldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Amennyiben a Fogyasztó rossz címet, elérhetetlen telefonszámot ad meg a Szolgáltató számára és emiatt a csomag kézbesítése meghiúsul, az ellenszolgáltatás díja a (kiszállításért fizetett) fuvarozási költséget levonva kerül visszatérítésre.    

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató nem felel azért, ha a visszaküldés során a termék elveszik vagy megsérül. A csomagolás sérüléséből eredő költségek a Fogyasztót terhelik 

 

JÓTÁLLÁS 

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely jogszabálynál fogva jótállási kötelezettség alá tartozna. A Szolgáltató szerződés alapján az értékesített termékre jótállást nem vállal. 

 

 SZAVATOSSÁG  

A Szolgáltatót a Fogyasztó által megvásárolt termékre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény szabályai szerint terheli szavatossági kötelezettség a termék jellegének megfelelően. Minden garanciális feltételt a Ptk. általános törvénykezése szabályoz. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra ebben beleértve a törést és beázást is.  

 

 

PANASZKEZELÉS RENDJE 

A webáruház célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.  
 
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.   
 
Az írásbeli panaszt az webáruház 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Szolgáltató álláspontja a Fogyasztó számára nem elfogadható, az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 

- Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 1141 Budapest Komócsy u. 17-19.) 
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. 

 

Vegyes, záró rendelkezések 

A Fogyasztó Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Fogyasztó az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezi. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak - például internet szolgáltató- felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

A Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.